Ogólnopolska Konferencja "Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa jakości powietrza"

W dniach 11-13 marca 2019 r. w pałacu Odrowążów w Kamieniu Śląskim odbyła się ogólnopolska konferencja nt. „Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa jakości powietrza”. Organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Partnerami byli m.in. Instytut Naukowo-Badawczy Księdza Sebastiana Kneippa Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, Centrum Kultury i Nauki WT UO w Kamieniu Śląskim oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.
Gościem honorowym konferencji był Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.
Uczestnicy to: Zarząd NFOŚiGW, Zarządy WFOŚiGW oraz Rady Nadzorcze WFOŚiGW z całej Polski, Wojewoda Opolski Violetta Porowska, doradcy energetyczni NFOŚiGW i WFOŚiGW z całej Polski, burmistrzowie oraz samorządowcy, przedstawiciele biznesu i społeczności lokalnych.

Istotne wydarzenia konferencji:
- Inauguracja pracy instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na dachach Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim. Uroczystego otwarcia dokonał Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu WFOŚiGW w Opolu.
- Podpisanie, w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Listu Intencyjnego w sprawie utworzenia Gogolińskiego Klastra Energii.
- Wykłady tematyczne z udziałem ekspertów z całej Polski.
- Panele dyskusyjne z udziałem ekspertów z całej Polski.
- Prezentacja innowacyjnych projektów energetycznych i ekologicznych.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera