Instytut Badań Nauczania Papieskiego

Biskup opolski Andrzej Czaja  dekretem  z dnia 7 maja 2013 r. erygował Instytutu Badań Nauczania Papieskiego przy Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim. W uroczystości otwarcia wzięli udział: Przewodniczący Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch oraz poprzedni szef ekumenicznej dykasterii kard. Walter Kasper.
Otwarcie Instytutu poprzedziła dwudniowa konferencja naukowa „Ekumenizm-Integracja-Pokój”. Wykłady wygłosili m.in. kard. Kurt Koch, kard.  Walter Kasper oraz abp Alfons Nossol.
Zadaniem Instytutu jest prowadzenie badań nad papieskim nauczaniem, zgłębianie oraz popularyzowanie chrześcijańskiego dziedzictwa teologicznego, liturgicznego, ekumenicznego i społecznego poprzez prowadzenie działalności naukowo-badawczej, popularyzatorskiej i dydaktycznej.
W Instytucie Badań Nauczania Papieskiego powstają prace naukowe, jak również tematyczne opracowane publikacje mające na celu zrozumiałe przybliżenie  myśli papieskiej.

Nasza kadra

Dyrektor Instytutu Badań Nauczania Papieskiego:
ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

Pracownik naukowo-badawczy:
ks. dr Mateusz Potoczny

Biblioteka im. Księdza Arcybiskupa Alfonsa Nossola
mgr Kamila Patola

Publikacje 

1. Rodzina w nauczaniu papieży po Soborze Watykańskim II : wybór dokumentów - Vademecum / oprac. Mateusz Potoczny ; Instytut Badań Nauczania Papieskiego przy Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim, Kamień Śląski, 2015.

2. Ekumenizm w nauczaniu papieży po Soborze Watykańskim II / Zygfryd Glaeser ; Instytut Badań Nauczania Papieskiego przy Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim, Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Kamień Śląski, 2017.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera