Kult św. Jacka

Diecezja Opolska, przy­stępując do intensywnej odbudowy ruin pałacu, już 17 sierpnia 1990 r. uroczyście obchodziła doroczny odpust ku czci św. Jacka. Po 50. latach przerwy, przy zgliszczach kaplicy św. Jacka zgromadziły się znów liczne rzesze pielgrzymów przybywających tu z najodleglejszych krańców Polski oraz goście zagraniczni, by w tym miejscu uczestniczyć w uroczysto­ściach patronalnych ku czci wielkiego Syna tej Ziemi.Całemu procesowi rewaloryzacji sanktu­arium towarzyszyły przede wszystkim starania o restaurację duchowego znaczenia miejsca urodzenia św. Jacka. Przybywający tu corocznie (od 1990 r.) pielgrzymi byli żywymi świadkami postępu prac renowa­cyjnych. Uroczystości liturgiczne sprawowane początkowo w prowi­zorycznych warunkach polowych, stanowiły dziękczynienie za przywró­cenie świetności miejscu, w którym przez wieki czczono św. Jacka.
Obecnie Sanktuarium św. Jacka nawiedzają liczni pielgrzymi z całego świata, o czym świadczą wpisy w księdze pamiątkowej. Do sanktu­arium przybywają liczne pielgrzymki parafialne ze swoimi duszpasterzami, by tu odnowić i pogłębić życie reli­gijne. Tradycją stały się także piel­grzymki dzieci Pierwszo-komunijnych z licznych parafii, zwłaszcza z diecezji opolskiej, gliwickiej i katowickiej.
Niezapomnianym wydarze­niem była pielgrzymka biskupów polskich, którzy 16 czerwca 2007 r., po zakończeniu Konferencji Episkopatu Polski zorganizowanej w Kamieniu Śląskim, uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych 750-lecia śmierci św. Jacka.

Odpusty św Jacka 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera